V-Serien

V-SERIEN.
EFFEKTIV PLASSUTNYTTELSE.
Lengde 5998-6363 mm | Antall seter 4 | Sengeplasser 2-4
Tilgjengelige planløsninger: SP – SL – SP Family